Czy olejki CBD są legalne?

Tak, i tutaj w zasadzie temat się wyczerpuję. Jednak pozwolę sobie na to, aby przedstawić wam po krótce, dlaczego takie olejki CBD i zawarte w nich substancje są legalne.

Zacznijmy sobie od rozróżnienia dwóch nazewnictw – marihuana rekreacyjna, oraz marihuana medyczna. Ta druga, to dokładnie to o czym rozpisuję się w tym artykule. Ta pierwsza – można by było powiedzieć, wszyscy znają i jest to ta substancja, po której można mieć różne „odloty”.

Czyli jeśli marihuana jest medyczna, to chyba logiczne, że powinna być legalna. No właśnie niezupełnie.

Medyczną marihuanę, zalegalizowano w Polsce dokładnie 1 listopada 2017 roku.

Ale co było wcześniej? Postaram się wam to przedstawić, gdyż jest to temat warty uwagi.

Historia Marihuany w Polsce.

Pierwszym aktem prawnym w Polsce, który dotyczy narkotyków jest ustawa z 22 czerwca 1923 roku. Kategorycznie zabroniono „wytwarzania, przeróbki, przywozu i wywozu, przechowywania, handlu […] opium leczniczego, opium do palenia, haszyszu, morfiny, kokainy, heroiny”. Groziła za to kara więzienia „od dwóch tygodni do jednego roku” oraz grzywna „od pięćdziesięciu tysięcy do pięciu milionów marek” i konfiskata nielegalnych środków.

19 lutego 1925 roku, Polska, reprezentowana przez doktora Witolda Chodźkę podpisała Międzynarodową Konwencję do Spraw Opium (pod przewodnictwem Ligi Narodów). Ustawa ta nakłada na strony (rozdział 3, artykuł 5) obowiązek, aby ograniczyć wykorzystywanie substancji (wymienione w rozdziale 1, artykule 1, wśród nich jest marihuana, opium, morfina, kokaina) wyłącznie do celów medycznych i naukowych. Ustawa ta weszła w życie w 1928 roku.

Olejki CBD to narkotyk?

Pierwszą ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii wprowadzono w Polsce w 1986 roku. Miało to związek z przystąpieniem do międzynarodowych konwencji narkotykowych ONZ z 1961 roku. Pierwszym aktem prawnym w III RP, w którym zostaje wymieniona marihuana, jest Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z 24 kwietnia 1997 roku (Dz.U. z 1997 r. nr 75, poz. 468).

W Polsce zarówno import, produkcja, pośrednictwo w sprzedaży, jak i samo posiadanie marihuany jest nielegalne. Stanowi przestępstwo, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019 r. poz. 852). Za samo posiadanie marihuany grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności. Udzielanie marihuany innej osobie zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności. Udzielanie jej małoletniemu jest zbrodnią, zagrożoną karą od 3 do 15 lat pozbawienia wolności.

1 lutego 2016 roku poseł Piotr Marzec w imieniu klubu Kukiz’15 złożył projekt ustawy legalizującej używanie marihuany do celów medycznych. 22 czerwca 2017 Sejm przyjął ustawę dopuszczającą stosowanie marihuany w celach medycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Według ustawy konopie będą mogły być wykorzystywane do wytwarzania preparatów farmaceutycznych tak, by lekarze mogli ordynować sporządzenie leku recepturowego w aptece.

Krytyka przedstawiana przez polskich uczonych

Polską politykę wobec marihuany jako represyjną krytykowali niektórzy przedstawiciele środowiska akademickiego i medycznego, m.in. Marek Balicki, Jerzy Vetulani i Krzysztof Krajewski. Zwracali oni uwagę na negatywne skutki ścigania indywidualnych użytkowników marihuany, wszczynania wobec nich postępowań karnych, umieszczania w zakładach karnych oraz związanych z tym konsekwencji (m.in. brak możliwości podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela, sędziego, stygmatyzacja społeczna). Mówili również o niebezpieczeństwach związanych ze stosowaniem substancji nabytej nielegalnie na czarnym rynku (możliwe zanieczyszczenie substancji, brak kontroli produkcji). Zauważali, że w krajach, w których zalegalizowano marihuanę, nie zaobserwowano ani znaczącego spadku ani wzrostu jej użycia. Według nich obala to argument, że legalizacja marihuany prowadzi do zwiększenia skali jej konsumpcji. Zauważali, że na rynku legalnie dostępny jest m.in. alkohol, który określa się często jako twardy narkotyk. Sugerowali możliwość liberalizacji prawa narkotykowego poprzez np. depenalizację marihuany (Krajewski). Innym pomysłem była jej legalizacja i uregulowanie przez państwo sprzedaży dla pełnoletnich użytkowników wraz z nałożeniem akcyzy (Vetulani).

Marihuana medyczna, a w tym olejki CBD są w pełni legalne w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *